ตอบกลับไปยัง: ยาต้าน เวียนหัว อาเจียน

    anonymous thailand
    Participant
    none
    เป็นอาการปกติครับของคนพึ่งเริ่มยา พบได้บ่อย แต่ส่วนมากอาการจะหายไปเองได้ใน 1-2 สัปดาห์ครับ

    แต่หากมีอาการนานกว่านั้นควรพบแพทย์เพื่อรับการเปลี่ยนยา และรับการรักษาที่ดีขึ้นครับ