ตอบกลับไปยัง: ขั้นตอนการตรวจเป็นอย่างไร?

  anonymous thailand
  Participant
  ขั้นตอนการตรวจมี 4 ขั้นตอน คือ  รับการปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

  1. เจ้าหน้าที่เจาะเลือด
  2. รับการปรึกษาก่อนฟังผลเลือด
  3. แจ้งผลเลือด

  พร้อมแนะนำให้มาตรวจเอชไอวีซ้ำเป็นระยะ หรือ ส่งต่อเข้าสู่บริการดูแลรักษาอื่น ๆ ที่จำเป็น

  สิ่งสำคัญในการตรวจเอชไอวี คือ ผู้รับบริการเป็นคนตัดสินใจ ไม่บังคับ

  มีการพูดคุยก่อนเจาะเลือด และต้องแจ้งผลตรวจแก่ผู้รับบริการทุกขั้นตอน

  ผมแนะนำที่ >> https://love2test.org/th/clinic จองตรวจฟรี!! เลือกสถานบริการใกล้บ้านคุณ