ตอบกลับไปยัง: ลืมทานยาต้าน

    anonymous thailand
    Participant
    ตั้งนาฬิกาปลุก = ซึ่งการตั้งนาฬิกาปลุกจะทำให้คุณรู้ตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องทานยา และเป็นการกันลืมได้ด้วย

    วางยาไว้ในจุดที่เห็นได้ง่าย = ตัวเลือกก็จะมีหลายที่เช่น ใกล้ห้องน้ำสำหรับเวลาล้างหน้า/แปรงฟันตอนเช้า หรือไว้หัวเตียงเวลาทานก่อนนอนก็ได้ นอกจากนี้การทานยาเมื่อทำไประยะหนึ่งแล้ว ร่างกายจะจำได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวัน เมื่อทานไปนาน ๆ เข้าคุณอาจไม่ต้องตั้งแจ้งเตือนเลยก็ได้