ตอบกลับไปยัง: ลืมทานยา PrEP

    anonymous thailand
    Participant
    ในกรณีที่ลืมกินยา PrEP ของวันนั้น หรือกินยา PrEP ไม่ตรงเวลา

    คุณสามารถกินยาได้ทันทีภายใน 6 ชั่วโมง และทานยาของวันต่อไปในเวลาปกติ

    แต่หากลืมเกิน 7 วัน ให้กลับไปเริ่มนับ 1 ใหม่ หรือกลับไปปรึกษาแพทย์ผู้จ่ายยา