ตอบกลับไปยัง: ทานยา PEP

    anonymous thailand
    Participant
    หลังทานยาครบแล้วจำเป็นต้องกลับไปตรวจเลือดอีกครั้งนะครับ

    เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีเชื้อเอชไอวี และอาจตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-6 เดือน