ตอบกลับไปยัง: ตรวจ HIV มีค่าใช้จ่ายไหม?

    anonymous thailand
    Participant
    การตรวจหาเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันนั้นสามารถเข้ารับการตรวจฟรี ในโรงพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

    โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์สุขภาพ แล็ปตรวจโรค คลินิกพิเศษ รวมถึงคลีนิคนิรนามตามจังหวัดต่างๆโดยราคาในการตรวจจะเริ่มตั้งแต่ 200 – 1,500 บาท ทั้งนี้ควรสอบถามสถานพยาบาลนั้นๆเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องก่อนเข้ารับบริการครับ