ตอบกลับไปยัง: รักษาที่ไหนดีครับ ?

    anonymous thailand
    Participant
    โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคมเลยครับ โดยสามารถเข้าถึงการรักษาหากตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวีและรับยาต้านไวรัสฟรี