ตอบกลับไปยัง: cd4ต่ำ72

    anonymous thailand
    Participant
    cd4ต่ำ72 ต้องอดทนครับ เดี๋ยวก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น

    ตอนผมรับยาครังแรก CD4 ผมแค่ 9 เอง ทุกวันนี้ยังใชชีวิตได้ปกติ

    กินยาให้ตรงเวลา ดูแลตัวเองดี ๆ สู้ ๆ