มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM รวมพลัง เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล

การปฏิวัติสุขภาพดิจิทัล กำลังเปลี่ยนโฉมการเข้าถึงบริการสำคัญ สำหรับชุมชนที่ขาดโอกาส องค์กรแนวหน้าสองแห่งอย่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ได้จับมือกัน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผ่านความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ในงานพิธีที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ถูกจัดขึ้นที่ Stranger Bar บาร์สุดคึกคัก ใจกลางย่านสีลมซอย 4 อันเป็นตำนาน สะท้อนถึงหัวใจสำคัญของความร่วมมือนี้ นั่นคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 17:30 น. ถึง 20:00 น. บรรยากาศเต็มไปด้วยความครื้นเครง เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลาย โดยมีไฮไลท์เป็นการแสดง Drag สุดตระการตาจาก คุณศรีมาลา ผู้เข้าแข่งขัน Drag Race Thailand และปิดท้ายด้วยการแสดงโชว์สุดอลังการจาก Drag Queen ที่แสนงดงามประทับใจ

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM การรวมพลัง เพื่อความเสมอภาค ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยี

หัวใจสำคัญของพันธมิตรครั้งนี้ คือวิสัยทัศน์ร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่นๆ ความร่วมมือนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเว็บไซต์ Love2Test.org ของ Love Foundation และ testBKK.org ของ APCOM ในการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ครอบคลุม รวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

ดังคำกล่าวอันทรงพลังของ คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิ APCOM ที่ว่า

พลังขับเคลื่อนการมีอำนาจของชุมชน

พิธีดังกล่าวย้ำถึงบทบาทสำคัญของเสียงประชาชนและองค์กรชุมชน บทสนทนาเชิงลึกบนเวที เสวนากันถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเสริมพลังให้กลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้ง ผ่านทรัพยากรดิจิทัล ผู้เข้าร่วมจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, Hornet Thailand, มูลนิธิเพื่อรัก และเอพคอม ได้แบ่งปันมุมมองอันทรงคุณค่า บันทึกความเข้าใจ (MoU) ได้รับการลงนามโดยแขกผู้มีเกียรติ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ทรงพลัง รวมถึงตัวแทนจากเวที Mr. Gay World Thailand และผู้อำนวยการทั้งจาก มูลนิธิเพื่อรักและเอพคอม โดยมีตัวแทนจากองค์กรพันธมิตรอื่นๆ กว่า 10 องค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน

บทสรุปจากคุณปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก สะท้อนถึงหัวใจสำคัญของความร่วมมือนี้ “นวัตกรรมและชุมชนต่างขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน มาร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตแห่งความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM MoU ช่วยยุติช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่นๆ อาจจะเคยประสบปัญหาอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงบริการ และข้อมูลด้านสุขภาพที่จำเป็น อคติ การเลือกปฏิบัติ และการขาดทรัพยากรที่เหมาะสม อันส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

เว็บไซต์ Love2Test.org และ testBKK.org ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะยุติช่องว่างเหล่านี้ โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย ปราศจากการตัดสิน เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี เรียนรู้วิธีการป้องกัน และส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น ความร่วมมือครั้งนี้ เน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล ปรับตามความต้องการของชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลดอคติ ลดการตีตรา และเสริมพลังให้คนทุกเพศ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้

ความร่วมมือครั้งนี้ มิได้หยุดอยู่แค่ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นทันที แต่ยังมีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความยั่งยืนในระยะยาว Love Foundation และ APCOM สามารถใช้ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้จากชุมชน ไปช่วยยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการการตรวจรักษา การรณรงค์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันนโยบายที่ตรงจุดมากขึ้น นอกจากนี้ การเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในความร่วมมือครั้งนี้ ยังช่วยให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ จะยังคงยึดโยงอยู่กับประสบการณ์จริง และบริบททางวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน แนวทางแบบชุมชนนี้ ช่วยส่งเสริมความไว้วางใจ ความเป็นเจ้าของ และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน

Love Foundation และ APCOM กับอนาคตแห่งความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) นับเป็นก้าวสำคัญ แต่เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพิ่งเริ่มต้นขึ้น Love Foundation และ APCOM มุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือ ส่งเสริมการสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่นวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล ยังคงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังของการทำงานร่วมกัน และการแก้ปัญหาโดยชุมชน ด้วยการรวมพลังกันของสองมูลนิธิที่กำลังปูทางสู่อนาคตแห่งความเสมอภาคด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม และการเสริมพลัง จนกลายเป็นบรรทัดฐานหลัก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

คุณปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation)
email: teamlove@lovefoundation.or.th
Tel: 052005724

จองตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.love2test.org/clinics หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง ios & android ที่นี่ http://tosto.re/l2tapp เลือกคลินิกใกล้บ้านคุณกว่า 35 คลินิกที่เป็นพันธมิตรกับเรา และรับการแจ้งเตือนผ่านระบบ sms และ Email โดยทุกอย่างเป็นความลับ

0
0