ตอบกลับไปยัง: ตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง

    anonymous thailand
    Participant
    เป็นสวัสดิการสำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ปีละ 2 ครั้ง ข้อมูลการตรวจทุกอย่างจะเป็นความลับแน่นอน

    หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือการเข้ารับบริการตรวจตามสถานพยาบาล คลินิกที่มีบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ผู้เข้ารับการตรวจควรตรวจสอบก่อนเข้ารับบริการว่าสถานพยาบาลที่ตัวเองต้องการเข้ารับการตรวจนั้นให้บริการฟรีด้านการตรวจเอชไอวีหรือไม่ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และบางสถานที่อาจมีเงื่อนไขเฉพาะครับ